Körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett intyg du behöver för att kunna  övningsköra. Tillståndet måste vara godkänt innan din första körlektion genomförs. Transportstyrelsen behandlar din ansökan när komplett ansökan skickats in samt betalning kommit in till dem. Var ute i god tid, handläggningstiderna kan variera kan påverkas om du tidigare haft hälsoproblem, medicinering eller något i brottsregistret.
Anvisningar och information om hur du går tillväga framgår tydligt på Transportstyrelsens hemsida.  Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

Ring, mejla eller kom förbi trafikskolan så hjälper vi till med information och bokning. När du kör första lektionen får du utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare. Vi försöker i den mån det går att så snabbt som möjligt “slutplanera” dig och boka prov. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras utefter din utveckling.

Skriv in dig på skolan

Plugga+övningskörning=sant

Teori parallellt med övningskörningen är den enklaste vägen till ditt körkort. Teori pluggar du antinge genom  vår digitala utbildningsplattform elevcentralen. Om du behöver mer stöd i din teori har vi utbildad personal som hjälper dig, läs mer om indviduell körkortsteori här.
Börja med en startlektion, för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas.
Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. Du som elev bör alltid börja med en startlektion, för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas. På detta vis kan vi säkerställa att körkortsutbildningen blir anpassad efter varje elevs kunskap, förutsättningar och budget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.